Reglement

Artikel 1. Lidmaatschap

Aanmelding als lid dient via de website te geschieden bij de administratie van loopgroep RUN 2B FIT. Een aspirant-lid mag 1 maal gratis deelnemen aan de training. Daarna dient hij / zij zich al dan niet aan te melden als lid. Adreswijziging dient via e-mail aan de administratie van loopgroep RUN 2B FIT gemeld te worden.

 

Artikel 2. Contributie

Ieder lid is gehouden tot het betalen van contributie per maand. In de eerste week van de desbetreffende maand wordt het verschuldigde bedrag per automatische incasso afgeschreven ten gunste van Loopgroep RUN 2B FIT, rekeningnummer NL92INGB0007460380 t.n.v. RUN 2B FIT. Het contributie-bedrag bedraagt € 18,- per maand.

 

Bij toetreding in de loop van de maand is de contributie over die maand naar rato verschuldigd met ingang van de eerstvolgende maand. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een maand, ongeacht de reden of oorzaak, eindigt, blijft het lid over de betreffende periode de contributie geheeld verschuldigd.

Artikel 3. Uitschrijven bij de loopgroep
Loopgroep RUN 2B FIT hanteert een uitschrijf termijn van 1 maand. Elke lid kan elke maand opzeggen vóór de 25e van de maand i.v.m. het verzenden van de incassolijst. Bij het in- en uitschrijven zijn geen contracten betrokken en worden geen inschrijfkosten gehanteerd. Geen contracten dus geen gedoe. Wanneer een lid opzegt na de 25e dag van de maand, dient het lid nog te betalen voor die volgende maand.

 

Artikel 4. Trainingen

Het mee doen aan trainingen geschiedt altijd op eigen risico. Loopgroep RUN 2B FIT is niet aansprakelijk voor diefstal, schade, blessures en ongevallen. De trainingen vinden plaats op dinsdag- en vrijdagavond. Indien de training in het donker op de openbare weg plaatsvindt, dan is iedere loper verplicht zelf een reflecterend hesje mee te brengen en te dragen. Trainingen worden alleen afgelast bij onweer of gladheid.

 

Artikel 5. Website

Loopgroep RUN 2B FIT heeft een website onder de naam www.loopgroeprun2bfit.nl. Met deze site wil Loopgroep RUN 2B FIT haar leden en anderen zo breed mogelijk informeren.

 

Artikel 6. Wijzigingen

Wijzigingen of aanvullingen van dit reglement moeten door Loopgroep RUN 2B FIT worden goedgekeurd. Eventuele fouten voorbehouden.

T.  + 31 6 23 57 41 78
E.  info@loopgroeprun2bfit.nl

KvK-nummer: 66990165
BTW-nummer: NL207867628B02

www.loopgroeprun2bfit.nl       
© 2021. RUN 2B FIT. All Rights Reserved.